•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
 • >> ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ "กรมดุริยางค์ทหารบก" welcome to "Royal Thai Army Band Department"     
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ดย.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ดย.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๓ม.ค.๖๑
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ดย.ทบ.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตรของกำลังพล กรมดุริยางค์ทหารบก ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๑๒ม.ค.๖๐
 • พิธีวางพวงมาลา พ.ต.หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) อดีต ผบ.ดย.ทบ. พิธีวางพวงมาลา พ.ต.หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) อดีต ผบ.ดย.ทบ. เพื่อเป็นการระลึกถึงอนิจกรรมของบุคคลสำคัญของ ดย.ทบ. ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๐๙ ณ อนุสรณ์สถาน พ.ต.หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) หน้าอาคาร บก.รร.ดย.ทบ.
 • การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ดย. เป็นนายทหารสัญญาบัตร(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ดย. เป็นนายทหารสัญญาบัตร(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๕ นาย มีรายชื่อดังนี้ ๑.จ.ส.อ.อุดม นาชัยลอง สังกัด ดย.ทบ. ๒.จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ บุญสิงห์ สังกัด มทบ.๓๓ ๓.จ.ส.อ.วุฒิชัย พลายละหาร สังกัด มทบ.๔๖ ๔.จ.ส.อ.สุธันย์ธนัตถ์ พาสระน้อย สังกัด ดย.ทบ. ๕.จ.ส.อ.ธีร์ปพัฒ ธีรนันท์พัฒธน สังกัด มทบ.๓๗ ๖.จ.ส.อ.ราชัณ ตรีอำนรรค สังกัด มทบ.๑๗ (อะไหล่ ๑) ๗.จ.ส.อ.สมชาย ช่วยนางเดียว สังกัด มทบ.๑๑ (อะไหล่ ๒) ๘.จ.ส.อ.สมบัติ เฉลิมแสน สังกัด มทบ.๒๗ (อะไหล่ ๓)
 • พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน กำลังพลกรมดุริยางค์ทหารบก ประมวลภาพพิธีประดับยศนายทหารประทวน โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐
 • พิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกการบรรเลง การตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ทหารบก หมวดดุริยางค์ในพื้นที่ ทภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๐