ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "กรมดุริยางค์ทหารบก"  

 
 
 
 


 
ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
(ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดนตรี)
  ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่องผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
  ประกาศ กรมดุริยางค์ทหารบกขอแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน
และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
  ประกาศ กรมดุริยางค์ทหารบกเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ
  ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการชาย
 
     
กำลังพลกรมดุริยางค์ทหารบก
(วงทหารนำ)
ร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ
ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต
เพื่อเป็นเกียรติ
แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ของกองทัพบก
ที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๖๐

  พิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ของนายทหารชั้นนายพล ของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐   พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
 
     
โครงการศาสตร์พระราชา
ด้านศาสนา
โดย
ว่าที่ร้อยตรี พุทธพร โตถาวร
เป็นวิทยาการในการบรรยาย
  พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์
Bangkok food safety city พร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือกำลังพล
  การฝึกซ้อมย่อย
ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
  การแสดงคอนเสิร์ต
"จากดวงใจ ไทยทั่วหล้า"
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
 
 
ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
  บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ
  ราคากลางจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน ๑๖ รายการ
  ราคากลางจัดหา ขลุ่ยปิคโคโล่ (พร้อมกล่อง) จำนวน ๑ รายการ
  ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ฝฝฝฝ
  ราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน ๑๖ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์ สนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.) จำนวน ๓๘ รายการ
  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์ สนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.) จำนวน ๓๘ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ราคากลางจัดหาอุปกรณ์ดุริยางค์สนับสนุน นสศ.(พัน ปจว.) จำนวน ๓๙ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
  บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
  ราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
         
         
         
             
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

Website counter

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 กรมดุริยางค์ทหารบก