ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "กรมดุริยางค์ทหารบก"  

 
 
 
 


 
ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
(ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดนตรี)
  ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่องผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
  ประกาศ กรมดุริยางค์ทหารบกขอแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน
และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
  ประกาศ กรมดุริยางค์ทหารบกเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ
  ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการชาย
 
     
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา
ประจำปี ๒๕๖๐
 
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ กำลังพลข้าราชการ
กรมดุริยางค์ทหารบก
 
  การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ในการฝึกของ ทหารกองประจำการ ดย.ทบ. 
ผลัดที่ ๑/๖๐
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรีหญิงฟ้ามนันญา
 
     
พิธีประดับเครื่องหมายยศ กำลังพลข้าราชการ
กรมดุริยางค์ทหารบก
  พิธีประดับหมายเลขชั้นปี นดย.ทบ. ชั้นปีที่ ๑ สวมแหวนรุ่น ไหว้ครู สวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   พิธีประดับหมายเลขชั้นปี นดย.ทบ. ชั้นปีที่ ๑ สวมแหวนรุ่นและไหว้ครู   การสอบเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.
เหล่าดุริยางค์ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปี ๒๕๖๐
จำนวน ๕ อัตรา
 
 
 
ราคากลางจัดหา ขลุ่ยปิคโคโล่ (พร้อมกล่อง) จำนวน 1 รายการ
  ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ฝฝฝฝ
  ราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน ๑๖ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์ สนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.) จำนวน ๓๘ รายการ
  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์ สนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.) จำนวน ๓๘ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ราคากลางจัดหาอุปกรณ์ดุริยางค์สนับสนุน นสศ.(พัน ปจว.) จำนวน ๓๙ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน 4 รายการ
  ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
  บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
  ราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
         
         
         
             
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

Website counter

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 กรมดุริยางค์ทหารบก