ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "กรมดุริยางค์ทหารบก"  

 
 
 
 


 
ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
(ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดนตรี)
  ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่องผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
  ประกาศ กรมดุริยางค์ทหารบกขอแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน
และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
  ประกาศ กรมดุริยางค์ทหารบกเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ
  ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการชาย
 
     
การแสดงคอนเสิร์ต
"จากดวงใจ ไทยทั่วหล้า"
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 

พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูร

  พิธีเทิดพระเกียรติและ
ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูร..
  คอนเสิร์ตยามค่ำ กับวงดุริยางค์กองทัพบก
In the mood
โดยวงดนตรี
Army BigBand
"ดุริยะโยธิน " 
 
     
การตรวจสอบการฝึก
การบรรเลง
ของเหล่าทหารดุริยางค์
ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  การตรวจร่างกาย
ประจำปี ๒๕๖๐ หน่วย ดย.ทบ. เมื่อ ๑๓-๑๔ ก.ค.๖๐
  กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา
ประจำปี ๒๕๖๐
 
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ กำลังพลข้าราชการ
กรมดุริยางค์ทหารบก
 
 
 
 
ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี ๑ ประจำปีงบประมาณ 2561
  ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี 2-3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี 2-3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 139 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 139 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
  บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 139 รายการ
  ราคากลางจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 139 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 16 รายการ
  ราคากลางจัดหา ขลุ่ยปิคโคโล่ (พร้อมกล่อง) จำนวน 1 รายการ
  ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ฝฝฝฝ
  ราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน ๑๖ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์ สนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.) จำนวน ๓๘ รายการ
  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์ สนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พัน ปจว.) จำนวน ๓๘ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ราคากลางจัดหาอุปกรณ์ดุริยางค์สนับสนุน นสศ.(พัน ปจว.) จำนวน ๓๙ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน 4 รายการ
  ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
  บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
  ราคากลางจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๔ รายการ
         
         
         
             
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

Website counter

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 กรมดุริยางค์ทหารบก