•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > การจัดหน่วย > กองดนตรี >กองดนตรี
กองดนตรี
โยธวาทิต
ดนตรีสากล
หัสดนตรี
ดนตรีไทยกองดนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติการแสดงดนตรี โยธวาทิต หัสดนตรี และดนตรีไทย ดำเนินการจัดวงดุริยางค์จากหมวดดนตรีต่างๆ ไปบรรเลงตามลักษณะงาน ผลิตผลงานเพลงใหม่ และเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก และส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
 • การจัดวงโยธวาทิต
 • การจัดวงโยธวาทิต รับและ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมาในงานวัน ราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗๐๐ ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ... (อ่านต่อ)
 • 27-11-2560
 •  
>> ดูทั้งหมด