•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > จัดซื้อ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • เปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 07-10-2562
 •  
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 07-10-2562
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ... (อ่านต่อ)
 • 24-09-2562
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ... (อ่านต่อ)
 • 12-03-2562
 •  
 • ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ... (อ่านต่อ)
 • 26-02-2562
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 32 รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 18-02-2562
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 18-02-2562
 •  
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ... (อ่านต่อ)
 • 11-02-2562
 •