•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > จัดจ้าง
 • 1
 • บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ
 • ... (อ่านต่อ)
 • 17-10-2560
 •  
 • ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ... (อ่านต่อ)
 • 17-10-2560
 •  
 • ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ... (อ่านต่อ)
 • 17-10-2560
 •  
 • ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ... (อ่านต่อ)
 • 17-10-2560
 •  
 • ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ... (อ่านต่อ)
 • 17-10-2560
 •