•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
 • >> ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ "กรมดุริยางค์ทหารบก" welcome to "Royal Thai Army Band Department"     
 • กิจกรรมจิตอาสา ดย.ทบ. จัดกำลังพลจำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนา ถ.เยาราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ " ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์ " ในวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒
 • กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดฯ ณ วัดไผ่ตัน จ.กทมฯ โดยมี พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหา่รบก เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๒
 • วงปี่สก๊อต กองพันที่๒ หน่วยปื่นเล็กยาวกูรข่า แสดงดนตรี ณ ดย.ทบ. วงปี่สก๊อต กองพันที่๒ หน่วยปื่นเล็กยาวกูรข่า Royal Gurkha Rifles เข้ามาแสดงดนตรีปี่สก๊อต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงดนตรี ร่วมกับ ดย.ทบ. โดยมี พ.อ. วัชรพล จุมพล รอง จก.ดย.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมดุริยางค์ทหารบก พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล กรมดุริยางค์ทหารบก โดยมี พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ให้การต้อนรับ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 • พิธีประดับยศ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๖ นาย และมอบเงินสวัสดิการฯ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๒
 • กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>06/11/2562<<
 • เปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • โน้ตเพลงสำคัญ สำหรับวงโยธวาทิต
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐