•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
 • >> ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ "กรมดุริยางค์ทหารบก" welcome to "Royal Thai Army Band Department"     
 • พิธีประดับยศกำลังพล พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๑๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กรมดุริยางค์ทหารบก ครั้งที่ 1/63 กรมดุริยางค์ทหารบก จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ตาม นโยบายของกองทัพบก เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63
 • การบรรยายสรุปพร้อมการสาธิต "อุปกรณ์เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย" บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดการบรรยายสรุปพร้อมการสาธิต "อุปกรณ์เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย" จากประเทศอิตาลี ณ ห้องซ้อมดนตรีหมวดดนตรีสากล กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63
 • พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ดย.ทบ. รุ่นที่ 12 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จัดให้มีพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ดย.ทบ. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63
 • กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จ.กทมฯ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหา่รบก เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานแม่บ้าน สาขากรมดุริยางค์ทหารบก และกำลังพล ดย.ทบ. จำนวน ๓๐ นาย เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๖๓
 • พิธีประดับยศ พิธีประดับยศ
 • ข้อมูลการประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>06/11/2562<<
 • เปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • โน้ตเพลงสำคัญ สำหรับวงโยธวาทิต
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐