•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
 • >> ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ "กรมดุริยางค์ทหารบก" welcome to "Royal Thai Army Band Department"     
 • กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
 • พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๓ ปี วันสวรรคต
 • พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก
 • กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดฯ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม(วัดห้วยขวาง) จ.กทมฯ โดยมี พันเอก อรรถวุฒิ มิ่งมิตร รองผู้บัญชาการโรงเรียนดุริยางค์ทหา่รบก เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๒
 • พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศแด่ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์กรมดุริยางค์ทหารบกเพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๒
 • พิธีปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารดุริยางค์ รุ่นที่ ๒๐/๖๒ ย.ทบ. จัดพิธีปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารดุริยางค์ รุ่นที่ ๒๐/๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๒ ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก
 • เปิดเผยราคากลางซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน 110 รายการ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ (อุปกรณ์ดุริยางค์) จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 32 รายการ
 • โน้ตเพลงสำคัญ สำหรับวงโยธวาทิต
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐