•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
 • >> ดูทั้งหมด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ "กรมดุริยางค์ทหารบก" welcome to "Royal Thai Army Band Department"     
 • พิธีไหวครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก ประจำปี ๒๕๖๐
 • กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณด้านหน้าหน่วย เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๐
 • พิธีการรับพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา กรมดุริยางค์ทหารบก จัดพิธีรับพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา ให้กับกำลังพล กรมดุริยางค์ทหารบก โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก
 • พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จัดวงโยธวาทิต นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๑ ภายใน กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 • พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานสงฆ์ พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการกรมดุริยางค์ทหารบก ชมรมแม่บ้านกรมดุริยางค์ทหารบก ณ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.
 • พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กรมดุริยางค์ทหารบก รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง
 • บัญชีรายละเอียดราคากลางจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ราคากลางจัดหารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ราคากลางจัดหาเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นดย.ทบ. ปี ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดุริยางค์ จำนวน ๑๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐
 • พิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกการบรรเลง การตรวจสอบการฝึกการบรรเลงของเหล่าทหารดุริยางค์ทหารบก หมวดดุริยางค์ในพื้นที่ ทภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๐