•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > ข่าวสาร
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อสนับสนุนข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ 2562

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
     แผนการปฎิบัติราชการ กรมดุริยางค์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 
 
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 
 
4. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   4.1 http://www.rta-band.com/employment1.php
   4.2 http://www.rta-band.com/employment2.php
 

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    5.1 ปีงบประมาณ 2561
    5.2 ปีงบประมาณ 2562
 

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี   
    6.1 ปีงบประมาณ 2560 
    6.2 ปีงบประมาณ 2561
ย้อนกลับ