•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก >กิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
 • ดย.ทบ.จัดกำลังพลร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ... (อ่านต่อ)
 • 20-02-2561
 •  
 • ดย.ทบ. จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 • พระราชทานตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๔๐ นาย ทำความสะอาดบริเวณวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ณ วัดเทวราชกุญชร เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 15-02-2561
 •  
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอำนวยเพลงวงดุริยางค์เครื่องลม
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอำนวยเพลงวงดุริยางค์เครื่องลม วิทยากรในการอบรม อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยากิจ ตำแหน่งคณบอดี คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ณ ห้องรักเพลงรักแผ่นดิน อาคารมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อ ๘ ก.พ.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 12-02-2561
 •  
 • พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ดย. รุ่นที่ ๑๐
 • พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ดย. รุ่นที่ ๑๐ โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๖ ก.พ.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 06-02-2561
 •  
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ของเหล่า ดย.ทบ.
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ของเหล่า ดย.ทบ. ณ สนามกีฬากองทัพบก เมื่อ ๕-๗ ก.พ.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 06-02-2561
 •  
 • พิธีปิดการฝึกภาคสนาม นดย.ทบ. ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • พิธีปิดการฝึกภาคสนาม นดย.ทบ. ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ หน้าอาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก ... (อ่านต่อ)
 • 02-02-2561
 •  
 • โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ ๗
 • โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ ๗ โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 06-02-2561
 •  
 • พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นดย. ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๙ ม.ค. ๖๑
 • พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นดย. ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต. กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. ประธานในพิธี ณ กรมดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 29-01-2561
 •