•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก >กิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • กิจกรรมจิตอาสา
 • ดย.ทบ. จัดกำลังพลจำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนา ถ.เยาราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ " ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์ " ในวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ ... (อ่านต่อ)
 • 06-12-2562
 •  
 • กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 • กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดฯ ณ วัดไผ่ตัน จ.กทมฯ โดยมี พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหา่รบก เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ... (อ่านต่อ)
 • 20-11-2562
 •  
 • วงปี่สก๊อต กองพันที่๒ หน่วยปื่นเล็กยาวกูรข่า แสดงดนตรี ณ ดย.ทบ.
 • วงปี่สก๊อต กองพันที่๒ หน่วยปื่นเล็กยาวกูรข่า Royal Gurkha Rifles เข้ามาแสดงดนตรีปี่สก๊อต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงดนตรี ร่วมกับ ดย.ทบ. โดยมี พ.อ. วัชรพล จุมพล รอง จก.ดย.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒ ... (อ่านต่อ)
 • 15-11-2562
 •  
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมดุริยางค์ทหารบก
 • พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล กรมดุริยางค์ทหารบก โดยมี พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ให้การต้อนรับ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ... (อ่านต่อ)
 • 15-11-2562
 •  
 • พิธีประดับยศ
 • พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๖ นาย และมอบเงินสวัสดิการฯ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๒ ... (อ่านต่อ)
 • 15-11-2562
 •  
 • กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
 • ... (อ่านต่อ)
 • 16-10-2562
 •  
 • พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๓ ปี วันสวรรคต
 • ... (อ่านต่อ)
 • 15-10-2562
 •  
 • พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก
 • ... (อ่านต่อ)
 • 08-10-2562
 •