•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก >กิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ดย.ทบ.จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 • ประมวลภาพ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ณ วัดเทวราชกุญชร เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 19-04-2561
 •  
 • พิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติงานก่อนรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
 • กรมดุริยางค์ทหารบก ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติงานก่อนรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 19-04-2561
 •  
 • กรมดุริยางค์ทหารบก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ําพระ
 • กรมดุริยางค์ทหารบก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ําพระ รดน้ำขอพร ผู้บังคับบัญชา ของกรมดุริยางค์ทหารบก โดยมี เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 17-04-2561
 •  
 • พิธีเลือกหน่วยบรรจุเข้ารับราชการ นดย.ทบ.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ ๓๒/๕๘
 • พิธีเลือกหน่วยบรรจุเข้ารับราชการ นดย.ทบ.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒/๕๘ ที่สำเร็จประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๙ เม.ย.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 10-04-2561
 •  
 • ดย.ทบ.จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 • จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ หน้ากรมดุริยางค์ทหารบก ... (อ่านต่อ)
 • 14-03-2561
 •  
 • ดย.ทบ.จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 • จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๔๐ นาย ทำความสะอาดบริเวณวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ณ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 14-03-2561
 •  
 • พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมดุริยางค์ทหารบก
 • ประมวลภาพพิธีเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ร.ต.พิพัตร บุญรุ่งเรือง กรมดุริยางค์ทหารบก โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 12-03-2561
 •  
 • พิธีรายงานตัวส่งมอบหน้าที่ หน.นงก.ดย.ทบ.
 • พิธีรายงานตัวส่งมอบหน้าที่ หน.นงก.ดย.ทบ. โดย จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิิธี และมอบของที่ระลึกให้ พ.ต.อัสกร เตชะผาสุขสันติ พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ดย.ทบ. ... (อ่านต่อ)
 • 07-03-2561
 •