•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดฯ ณ วัดเทวสุนธร โดยมี พันเอก วิทยา ชัยสมพร รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒
ดูภาพเพิ่มเติม
ย้อนกลับ