•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จ.กทมฯ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหา่รบก เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานแม่บ้าน สาขากรมดุริยางค์ทหารบก และกำลังพล ดย.ทบ. จำนวน ๓๐ นาย เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๖๓
ย้อนกลับ