•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ดย.ทบ. รุ่นที่ 12
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จัดให้มีพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ดย.ทบ. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63
ย้อนกลับ