•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
การบรรยายสรุปพร้อมการสาธิต "อุปกรณ์เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย"
บริษัท บางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดการบรรยายสรุปพร้อมการสาธิต "อุปกรณ์เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย" จากประเทศอิตาลี ณ ห้องซ้อมดนตรีหมวดดนตรีสากล กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63
ย้อนกลับ