•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กรมดุริยางค์ทหารบก ครั้งที่ 1/63
กรมดุริยางค์ทหารบก จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ตาม นโยบายของกองทัพบก เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63
ย้อนกลับ