•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
พิธีไหวครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีไหวครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้อ่านโครงการในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยโดย พันโทเสนาะ หลวงสุนทร หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๕
ย้อนกลับ