•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
การตรวจการจัดหา ประจำปี ๒๕๖๑
การตรวจการจัดหา ประจำปี ๒๕๖๑ จากกรมจเรทหารบก โดยมี พ.อ.พศิน ทองเต็ม เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๒๕-๒๖ ธ.ค.๖๐
ย้อนกลับ