•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานสงฆ์ พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวกรมดุริยางค์ทหารบก ณ กรมดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ ๔ ม.ค.๖๑
ย้อนกลับ