•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอำนวยเพลงวงดุริยางค์เครื่องลม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอำนวยเพลงวงดุริยางค์เครื่องลม วิทยากรในการอบรม อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยากิจ ตำแหน่งคณบอดี คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ณ ห้องรักเพลงรักแผ่นดิน อาคารมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี เมื่อ ๘ ก.พ.๖๑
ย้อนกลับ