•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
พิธีรายงานตัวส่งมอบหน้าที่ หน.นงก.ดย.ทบ.
พิธีรายงานตัวส่งมอบหน้าที่ หน.นงก.ดย.ทบ. โดย จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิิธี และมอบของที่ระลึกให้ พ.ต.อัสกร เตชะผาสุขสันติ พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ดย.ทบ.
ย้อนกลับ