•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
กรมดุริยางค์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๔๗
ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมดุริยางค์ทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๔๗ ในวันที่ ๒๓ เมษายน โดยมี จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรกำลังพลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ,พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถทางดนตรีชั้นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายแสดงความสามารถทางดนตรี ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก
ย้อนกลับ