•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
พิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติงาน ก่อนการรับราชการประจำปี ๒๕๖๑
กรมดุริยางค์ทหารบก ได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติงาน ก่อนการรับราชการประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมดุริยางค์ทหารบก นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ร่วมพิธี ณ ห้องพิณทอง ภายในอาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๑
ย้อนกลับ