•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > การจัดการหน่วย > กองวิทยาการ

 พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน์

หก.กวก.ดย.ทบ.
 

กองวิทยาการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนาวิทยาการดนตรี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและวิทยาการที่ทันสมัยให้กับสายงานด้านดนตรีสากล และดนตรีไทย ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน การวิจัย และพัฒนาด้านดนตรี การบันทึกเสียง เพื่อใช้ในกิจการของกองทัพบก รวมทั้งดำเนินการในเรื่องห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

การตรวจสอบเหล่าสายดุริยางค์

การดำเนินการตรวจสอบเหล่าสายดุริยางค์ภายในกองทัพบก เป็นภารกิจหนึ่งของ กองวิทยาการ กรมดุริยางค์ทหารบกในการสร้างมาตรฐานให้กับทหารเหล่าสายดุริยางค์ให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 

 • โน้ตเพลงสำคัญ สำหรับวงโยธวาทิต
 • ... (อ่านต่อ)
 • 04-07-2562
 •  
 • ดาวน์โหลดโน้ตสำหรับสอบจัดระดับความสามารถของนักดนตรี
 • ... (อ่านต่อ)
 • 17-04-2561
 •  
>> ดูทั้งหมด